Details

Zhdoganimi Veturave

5 (9)

Бизнес | 2.9MB

Описание

Ky Aplikacion shërben PER kalkulimin е shpenzimeve të Taksës doganore, Taksës akcizës ДНЕ Taksës T.V.SH. в Косове.
Si fillim PER përdorimin е aplikacionit duhet të Shkruajm Vleren е Veturës, Витин E Вечерс ДЕНЬ Vëllimin (Fuqia motorrike).
ЕС-MSA Sipas Marrëveshjes С.Е. Asocim-Stabilizimit Норма E Доганс PER Veturat
E Importuar Дхе Prodhuar Нга Shtetet E Bashkimit Europian Do të Llogaritet меня 9%.
Në mënyrë QE Programi Te Llogaris Drejtë, Fushat E Tekstit Duhet Т Джен të Plotësuara Saktë.
Vërejtje: llogaritja Mund тэ lëvizë +/- 10% në saktësi Neşe Vlera е Veturës NUK përkon меня Katallogun е Doganës.

Информация

Обновлено:

Версия: 1.0

Требования: Android5.0 или более поздняя

Оценка

Share by

Похожие