Picture
Борись за родину
A total of 1 applications
Давай за них, давай за нас.И за Сибирь и за Кавказ.За свет далёких городов.И за друзей, и за любовь.Давай за вас, давай за нас.И за десант, и за спецназ,За боевые ордена Давай поднимем, старина.